Τυχερός είναι ο άνθρωπος που διδάχθηκε ιστορία

See you next Wednesday.